از فدراسیون ابری چه می دانید ؟

این مقاله تعریفی از فدراسیون ابرها را ارائه می نماید که جنبه ای از آن توسط ویژگی های قابلیت همکاری مطرح شده و در مشکلات اقتصادی نقش بسزایی را ایفا می نماید و در این میان نیز می توان به پیشبرد دهنده های مجتمع اشاره نمود . بنابراین ، چالش های موجود در این خط مشی شبیه کاربرد های متدها عمل نموده و درمورد توزیعات جغرافیایی نیز حائز اهمیت می باشد . جنبه های موجود در فدراسیون ابری باعث کاهش هزینه های بخشی شده و مناطق را به همین ترتیب توسط سایر منابع هزینه ای تحت تاثیر قرار می دهد . تجهیزات امنیتی برای تکنیک هایی شبیه متلاشی کردن و یا ارتقاء اهداف جدید در این میان مطرح می شود . وابسته به این مهم ، ما روی مراجع معماری بحث کرده که مدل های سرویس جدید را به صورت مجتمع های عمودی و افقی برای ما بیان می کند . تعریف معماری مرجع برای مباحثات به صورت رایجی بیان شده و راه حل های نرم افزاری نیز به صورت الگو به آن ها اضافه می گردد .

cloud

www.faraelm.org

برای دانلود مقاله کامل پیرامون فدراسیون ابری به صورت کاملا رایگان با استفاده از روش های زیر تماس بگیرید تا برای شما مقاله ارسال گردد.

a.hedayat1369@gmail.com

09352908872

کانال تلگرام ما :https://telegram.me/joinchat/BpuFDT7k_iZch4wY8IOu7g