کنترل شبکه عصبی ارتعاش نشیمنگاه وسیله نقلیه غیر خطی با استفاده از PMSM

چکیده:

در این مقاله رفتار دینامیکی مدل وسیله نقلیه با هشت درجه آزادی با تاثیر فعال بیان شده و با استفاده از موتور سنکرون ساز مدار مغناطیس دائمی (PMSM ) توسط کنترلر یک شبکه عصبی کنترل شده ومورد آزمایش قرار می گیرد . یک ساختار قوی شبکه عصبی توسط اصول طراحی داده بیان شده و از توابع سیستم دیاگرام متلب استفاده می کند . در ساختار شبکه عصبی الگوریتم بازگشتی شایع سریع (FBA ) به کار گرفته شده است . ورودی های کاربر دارای 16 متغیر است که در این زمان خروجی از شبکه عصبی شامل توابع غیر خطی f1-f16می شوند . علاوه بر آن ، کنترلر PMSM باا ستفاده از همان ساختار شبکه عصبی تصمیم گیری می شوند که این مدل قادر است حساسیت خروجی بالایی برای شرایط ارتعاشی به دست دهد . حتی با استفاده از یک ورودی محدود اطلاعاتی هم این واقعیت ممکن است . شرایط غیر خطی برای دمپرها مهیا شود . بدنه وسیله نقلیه و نشیمنگاه مسافرین از PMSM استفاده کرده و به طور کامل در همان زمان کنترل می شود . واکنش های زمانی روی مدل وسایل نقلیه غیر خطی سبب توزیعات جاده ای و واکنش های فرکانسی به دست آمده می شود . در نهایت ، موارد کنترل شده و کنترل نشده مقایسه می شود . ارتعاش نشیمنگاه مدل وسیله نقلیه کاملاً غیر خطی توسط یک سیستم وابسته به شبکه عصبی کنترل شده و با خطای صفر بین خروجی های به دست امده و مطلوب برآورد می شود .

neural network

برای دانلود این مقاله به صورت کامل از راهکارهای زیر پیام ارسال فرموده تا مقاله به طور کاملا رایگان برای شما ارسال گردد .

www.faraelm.org

a.hedayat1369@gmail.com

09352908872

کانال تلگرام ما :https://telegram.me/joinchat/BpuFDT7k_iZch4wY8IOu7g