رسم دامنه – فاز – حقیقی و موهومی سیگنال تعریف شده

ابتدا محدوده n را تعریف می کنم و سپس تابع سیگنال داده شده را بیان می نمایم .

پس از آن  فاصله های 501 تایی را با متغیر s تعریف کرده و شیفت فرکانسی را به گونه ای بیان می کنم که فرکانس های منفی زودتر خود را نشان دهند ( دستور fft)  و بعد از آن a را اندازه b را فاز ،c را حقیقی  و dرا موهومی تعریف می کنم و با دستور plot تک تک آن ها را رسم می کنم که در زیر آورده شده است .

4

برای ارسال کامل سورس کدهای این برنامه از جانب ما برای شما به صورت فایل های M-file و هم چنین پیاده سازی آن ها به صورت کاملا رایگان لطفا تماس بگیرید.

a.hedayat1369@gmail.com

09352908872