به اطلاع کلیه علم دوستان می رسانیم که عملکرد تیم ترجمه فراعلم به طور رسمی راه اندازی گردید.

trans24-audio-video-translation-2

شما در ابتدا سفارش خود را به ایمیل به آدرس a.hedayat1369@gmail.com ارسال می فرمایید و پس از آن یک پیامک با متن عدد “1” از طریق سیستم پیامک یا تلگرام به شماره 09352908872 می فرستید.

در عرض کمتر از 30 دقیقه پیش فاکتور برای شما صادر می گردد و روی ایمیل شما ارسال می شود . پس از تایید پیش فاکتور و پس از پرداخت بیعانه از سوی شما ؛ فرایند ترجمه انجام شده و در مدت زمان تعیین شده در داخل پیش فاکتور روی ایمیل شما ارسال می گردد .

با ضمانت کیفیت 72 ساعته + غلط گیری