با سلام خدمت همه دانش دوستان

لیست تعرفه ترجمه موسسه آموزشی پژوهشی فراعلم در ذیل آورده شده است.

فراعلم همراه شما در تولید علم

روی لینک زیر کلیک کنید.

تعرفه ترجمه فراعلم

 

Isolated open book