کنترل دیجیتال حلقه تکی توان بالا 400 هرتز واحد توان زمین برای هواپیماها

چکیده : در این مقاله ، تاثیر یک نمونه تاخیر برای نمونه برداری و محاسبات در کنترل دیجیتال روی پهنای باند حلقه جریان داخلی 400 هرتز به کار رفته و در واحد توان زمین (GPU) قرار می گیرد و در ابتدا آنالیز می شوند . نتایج نشان دهنده دشواری ها و عدم امکان برای توان بالا 400 هرتز GPU می باشد و اعوجاج اعوجاجات هارمونیک کلی بوده و در ولتاژ خروجی با موارد متناسب و انتگرال وابسته به کنترل حلقه دوگانه قرار می گیرند که با موارد متناسب و انتگرال وابسته به کنترل حلقه دوگانه قرار می گیرد . برای پیشرفت این عملکرد ، کنترلرهای تشدید با ساختار موازی قرار گرفته و به طور گسترده در فیلترهای توان فعال قرار می گیرد و برای کنترل حلقه تکی به 400 هرتز GPU اعمال گردیده است . معیار پارامتر طراحی برای کنترلر تشدید موازی در دامنه گسسته زمانی مورد بحث قرار می گیرد . در این جا تطابق بهره متناسب در کنترل حلقه تکی مورد پژوهش قرار می گیرد . نتایج نشان دهنده پیشرفت عملکرد اندک و هم چنین مسائل ناپایدار می باشد . مقایسه ها بین متدهای کنترل متفاوت برای 400 هرتز GPU به کار رفته است و در متد کنترل حلقه تکی در این مقاله مورد بحث قرار گرفته اند و مناسبت ترین مورد در سهولت و عملکرد به شمار می رود . آزمایشات روی یک نقطه 16 ثبات کنترل شده DSP 90 Kva و 400 هرتز GPU در نوع اولیه آن بوده است که نتایج رضایت بخشی را برای تغذیه متد حلقه تکی خطی و غیر خطی و بارهای متعادل و نامتعادل ارائه می دهند.

برای مطالعه این مقاله به طور کامل و ارسال آن از جانب ما برای شما ” با پرداخت فقط 10000 ریال”

لطفا تماس بگیرید.

a.hedayat1369@gmail.com

www.faraelm.org