ویژگی مترجم خوب

1- مترجم می بایست در زمینه مطلبی که ترجمه می کند مطالعه داشته باشد و آشنایی با واژه ها داشته یا با پیش زمینه خاص در آن امر دست به ترجمه بزند.

2- مترجم می بایست اصل امانت داری را رعایت نماید و اگر لازم است متن یا توضیحی به آن اضافه کند در پاورقی آن مطلب را بیاورد.

3- یکی از اصول اولیه در متون علمی و تاریخی این است که مترجم می بایست به دستور زبان فارسی کاملا اشراف داشته باشد.

4- مترجم می بایست با ویراستاری آشنا باشد و قادر باشد متن ترجمه شده را ویراستاری فنی و زبانی نماید.

با در نظر گرفتن همه این نکات :

پروژه های ترجمه خود را به تیم تخصصی فراعلم بسپارید.

با ضمانت کیفیت 72 ساعته

a.hedayat1369@gmail.com

09352908872