سفارش تبلیغ
صبا

عملکرد تیم ترجمه فراعلم

ارسال  شده توسط  عاطفه هدایت نژاد کارشناس تیم پشتیبانی فراعلم در 95/6/27 9:36 صبح

به اطلاع کلیه علم دوستان می رسانیم که عملکرد تیم ترجمه فراعلم به طور رسمی راه اندازی گردید.

trans24-audio-video-translation-2

شما در ابتدا سفارش خود را به ایمیل به آدرس a.hedayat1369@gmail.com ارسال می فرمایید و پس از آن یک پیامک با متن عدد “1” از طریق سیستم پیامک یا تلگرام به شماره 09352908872 می فرستید.

در عرض کمتر از 30 دقیقه پیش فاکتور برای شما صادر می گردد و روی ایمیل شما ارسال می شود . پس از تایید پیش فاکتور و پس از پرداخت بیعانه از سوی شما ؛ فرایند ترجمه انجام شده و در مدت زمان تعیین شده در داخل پیش فاکتور روی ایمیل شما ارسال می گردد .

با ضمانت کیفیت 72 ساعته + غلط گیری


تشخیص مرکز مردمک چشم

ارسال  شده توسط  عاطفه هدایت نژاد کارشناس تیم پشتیبانی فراعلم در 95/6/25 9:59 صبح

تشخیص مرکز مردمک چشم به روش اتوماتیک وفقی با استفاده از تشخیص چهره و آنالیز CDF

چکیده : این مقاله یک الگوریتم وفقی روی تشخیص مرکز مردمک در چهره ها از روبه رو را نشان می دهد . این الگوریتم در ابتدا تشخیص چهره viola- Jones را برای یافتن تقریبی از موقعیت چهره در یک تصویر را به دست می دهد . اطلاعات ساختار چهره برای تشخیص ناحیه چشم قابل رویت است . هیستوگرام ناحیه آشکارسازی شده و CDF برای استخراج پلک ها و ناحیه عنبیه در هر راهکار وفقی به کار می رود . مرکز این ناحیه به عنوان مرکز مردمک چشم مورد بحث قرار می گیرد. نتایج آزمایشی نشان دهنده دقت نود و یک درصد در تشخیص مرکز مردمک چشم می باشد.

لغات کلیدی: هیستوگرام CDF ، آنالیز تصویر، عملکرد مورفولوژی

تشخیص مردمک چشم

برای مطالعه این مقاله به طور کامل و ارسال آن از طرف ما برای شما فقط با قیمت 10000ریال لطفا تماس بگیرید.

a.hedayat1369@gmail.com

www.faraelm.org

09352908872


مقاله نانوتیوب

ارسال  شده توسط  عاطفه هدایت نژاد کارشناس تیم پشتیبانی فراعلم در 95/6/24 10:25 صبح

نانوتیوب های با شعاع داخلی بزرگ تر و سرعت های شار بزرگ تر را (شامل می شوند ) . خاصیت الاستیک حرارتی با تئوری اویلر – برنولی برای پژوهش در خصوص ارتعاشات و ناپایداری سیال ترکیب شده است و نانوتیوب های کربن فرض می شود که اثرات حرارتی بالایی دارد . همان طور که نشان داده می شود فرکانس طبیعی سیستم هدف وابسته به سرعت شار بوده و در تغییرات حرارتی نیز دیده می شود.

ارتعاشات بزرگ نانوتیوب های کربن مباحثاتی در خصوص تاثیرات حرارتی با شرایط مرزی متفاوت ارائه می دهد که توسط انصاری و همکاران مورد مطالعه قرار گرفته است . همان طور که نشان داده می شود در دمای پایین یا دمای اتاق فرکانس های غیر خطی برای نانوتیوب ها شامل تاثیرات حرارتی بزرگ تر از شمول تاثیر حرارتی و افزایش آن با افزایش دما می باشد که در این جا دماهای بالا فرکانش های غیر خطی را با افزایش دما کاهش می دهد.

ارتعاش ترمومکانیکی یک نانوتیوب کربن تک دیواره نامیده می شود که در یک واسط الاستیک وابسته به تئوری الاستیک غیر محلی قرار گرفته و توسط Murmu , Pradhan ارائه می شود . فندانسیون نوع وینکلر توسط فعل و انفعالات SWNT و واسط الاستیک احاطه شده مورد بحث قرار می گیرد . تاثیرات مقیاس کوچک غیر محلی و تغییرات حرارتی ، ثابت وینکلر و مدهای ارتعاشی CNT روی فرکانس به طور کامل مورد مطالعه قرار گرفته است . همان طور که ارائه گردیده است برای تنوعات کوچک حرارتی ، تاثیرات بین فرکانس های محلی و غیر محلی به طور معتبر بالا می باشد .

مکانیک های الاستیک حرارتی برای مدل ارتعاشی دو دیواره نانوتیوب های کربن با نسبت های بالا به کار برده می شود . همان طور که اثبات شده است برخی ویژگی های ارتعاشی نانوتیوب های کربن دو دیواره وابسته به تغییرات دمایی می باشد.

nanotube

برای مطالعه این مقاله به صورت رایگان و ارسال آن از جانب ما برای شما ایمیل ارسال نموده ظرف کمتر از 30 دقیقه

مقاله به صورت کاملا رایگان برای شما ارسال خواهد شد.

a.hedayat1369@gmail.com

 


عملکرد تیم ترجمه فراعلم

ارسال  شده توسط  عاطفه هدایت نژاد کارشناس تیم پشتیبانی فراعلم در 95/6/23 9:38 صبح

به اطلاع کلیه علم دوستان می رسانیم که عملکرد تیم ترجمه فراعلم به طور رسمی راه اندازی گردید.

trans24-audio-video-translation-2

شما در ابتدا سفارش خود را به ایمیل به آدرس a.hedayat1369@gmail.com ارسال می فرمایید و پس از آن یک پیامک با متن عدد “1” از طریق سیستم پیامک یا تلگرام به شماره 09352908872 می فرستید.

در عرض کمتر از 30 دقیقه پیش فاکتور برای شما صادر می گردد و روی ایمیل شما ارسال می شود . پس از تایید پیش فاکتور و پس از پرداخت بیعانه از سوی شما ؛ فرایند ترجمه انجام شده و در مدت زمان تعیین شده در داخل پیش فاکتور روی ایمیل شما ارسال می گردد .

با ضمانت کیفیت 72 ساعته + غلط گیری


رسم دامنه – فاز – حقیقی و موهومی سیگنال تعریف شده

ارسال  شده توسط  عاطفه هدایت نژاد کارشناس تیم پشتیبانی فراعلم در 95/5/31 11:50 صبح

رسم دامنه – فاز – حقیقی و موهومی سیگنال تعریف شده

ابتدا محدوده n را تعریف می کنم و سپس تابع سیگنال داده شده را بیان می نمایم .

پس از آن  فاصله های 501 تایی را با متغیر s تعریف کرده و شیفت فرکانسی را به گونه ای بیان می کنم که فرکانس های منفی زودتر خود را نشان دهند ( دستور fft)  و بعد از آن a را اندازه b را فاز ،c را حقیقی  و dرا موهومی تعریف می کنم و با دستور plot تک تک آن ها را رسم می کنم که در زیر آورده شده است .

4

برای ارسال کامل سورس کدهای این برنامه از جانب ما برای شما به صورت فایل های M-file و هم چنین پیاده سازی آن ها به صورت کاملا رایگان لطفا تماس بگیرید.

a.hedayat1369@gmail.com

09352908872


<      1   2   3   4   5   >>   >